TRAFNA INWESTYCJA W ELEKTROWNIĘ, KTÓRA JEST EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE PRZYSZŁOŚCIOWA