TRAFNA INWESTYCJA W ELEKTROWNIĘ, KTÓRA JEST EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE PRZYSZŁOŚCIOWA

Heliotronic jest firmą, która posiada będącą w trakcjie realizacji 1MW elektrownię fotowoltainczą w miejscowości Sudwa pod Olsztynkiem. 
Projekt pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Sudwa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”; Działanie 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.